Typy przydomowych oczyszczalni ścieków

Budowa domu nie oznacza wyłącznie prac związanych z tworzeniem samej konstrukcji. Cała inwestycja wymaga również działań wokół domu, gdzie tworzy się niezbędne instalacje. Niezbędne jest przede wszystkim dobrze przygotowana domowa oczyszczalnia ścieków. Jaka wersja jest najpopularniejsza i najwygodniejsza? Poniżej kilka opcji na przydomową oczyszczalnię.

oczyszzcalnia ścieków

Oczyszczalnie z drenażem rozsączającym

Rodzaj, który w Polsce wybierany jest najczęściej, to niedroga i prosta konstrukcja. Jej niezawodność i niewielkie koszty eksploatacji zachęcają do montażu. Warunkiem jednak jest przepuszczalność gruntu oraz głębokie ułożenie rur na podłożu z rozwijającymi się mikroorganizmami (minimum 1,5 nad poziomem wód gruntowych). Oczyszczanie rozpoczyna się w osadniku gnilnym, następnie studzienkę rozdzielczą ścieki przepływają do systemu rur drenarskich, z których trafiają do gruntu. Niezbędne jest też stworzenie specjalnego poletka filtracyjnego z rurami drenującymi, którego wielkość zależy od liczby domowników, gdyż na każdą osobę powinno przypadać około 15 m rury. W przypadku mniejszych działek budowlanych zastosować można tunel drenujący lub pakiety filtrujące, które układa się szeregowo i dla czteroosobowej rodziny zajmują tylko 8m2.

Oczyszczalnie z filtrem piaskowym bądź żwirowym

Ten typ oczyszczania drenażowego wykorzystuje filtry piaskowe lub żwirowe. Ścieki po bardzo dokładnym oszczędzeniu trafiają do studni zbiorczej, a następnie do odbiornika, co pozwala ponownie wykorzystać ciecz do prac przy ogrodzie. Stosuje się tę metody w przypadku wysoko położonych wód gruntowych oraz słabo przepuszczalnej gleby. Ze względu na konieczność wybudowania dodatkowo przepompowni, kopca filtracyjnego i filtra piaskowego, sama budowy i koszty eksploatacji są wyższe.

Oczyszczalnie biologiczne

Można je stosować bez względu na rodzaj gruntu czy wielkość działki budowlanej, ale jest to droga inwestycja. Oczyszczalnia wymaga postawienia trzech komór – pierwsza mechanicznie oddziela nieczystości, druga napowietrza, a ostatnia oczyszcza. Proces odbywa się wielokrotnie, co prowadzi do rozwoju błony biologicznej z bakterii, które żywią się związkami zawartymi w ściekach, a to prowadzi do ich oczyszczania. Gdy ścieki są oczyszczone w 95 proc. trafiają do gruntu, wód powierzchniowych bądź urządzeń wodnych.

Oczyszczalnie roślinne

Rośliny także mogą posłużyć przy oczyszczaniu ścieków. Nieczystości gromadzone są w złożach glebowo-korzeniowych, w których za sprawą bakterie żyjących w korzeniach roślin, dochodzi do naturalizacji szkodliwych związków. Konieczne jest oddzielenie złoża specjalną folią od właściwego gruntu. Ścieki po pełnym oczyszczeniu, tzw. ociek, przepływają do stawu, rowu melioracyjnego albo specjalnej przygotowanej studni. Oczyszczalnie roślinne jest skuteczne i przyjazne dla środowiska naturalnego, jednak wymaga dużej powierzchni i sporych nadkładów finansowych, dlatego jest rzadko stosowane.

Zainteresowany kupnem gotowego domu lub mieszkania?

mieszkania na sprzedaż Wrocław
mieszkania na sprzedaż Warszawa
dom samowystarczalny

Rozwiązania stosowane w budownictwie pasywnym

Wielu inwestorom zależy na tym, aby ich budynki miały niski poziom zużycia energii niezbędnej do zapewnienia komfortu cieplnego, oświetlenia, wentylacji oraz ciepłej wody przez wszystkie pory roku. Warto wtedy pomyśleć nad rozwiązaniami projektowymi stosowanymi w budownictwie pasywnym.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - przepisy

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest pod wieloma względami lepsza od szamba. Oczyszczalnia ścieków jest wygodna, bezpieczna i niedroga w eksploatacji. Oczy żalnie można zakupić w firmie i samemu załatwić wszystkie formalności lub skorzystać z usług firmy, która się tym zajmie.

szambo

Przydomowa oczyszczalnia ścieków czy szambo

Sieć kanalizacyjna jest najwygodniejszym sposobem na odprowadzanie ścieków. Niestety nie obejmuje ona wszystkich działek. Jeżeli działka, na której stawiany jest dom nie ma podłączonej sieci, należy wybrać jedno z dwóch możliwych rozwiązań.

oczyszczalnia ścieków

Typy przydomowych oczyszczalni ścieków

Budowa domu nie oznacza wyłącznie prac związanych z tworzeniem samej konstrukcji. Cała inwestycja wymaga również działań wokół domu, gdzie tworzy się niezbędne instalacje. Niezbędne jest przede wszystkim dobrze przygotowana domowa oczyszczalnia ścieków.

deszczówka

Zbieranie i wykorzystywanie deszczówki

Deszczówka w większości posiadłości stanowi kłopot, bo wymaga odprowadzania poprzez system kanalizacyjny. Przy braku takiego odprowadzenia skutkiem może być zalanie piwnicy i podtopienie całego domu.

do góry