Przydomowe oczyszczalnie ścieków - przepisy

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest pod wieloma względami lepsza od szamba. Oczyszczalnia ścieków jest wygodna, bezpieczna i niedroga w eksploatacji. Oczy żalnie można zakupić w firmie i samemu załatwić wszystkie formalności lub skorzystać z usług firmy, która się tym zajmie. Zapewnia ona cały projekt, uzgodnienia formalnoprawne, montaż oraz konserwację.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków musi mieć Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska. Potwierdza ona dopuszczenie jej do stosowania w budownictwie.

Na początek należy jednak zweryfikować, czy miejscowy plan zagospodarowania terenu dopuszcza wykonanie oczyszczalni. Jeśli planu nie ma, zależy to od przepisów lokalnych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

przydomowa oczyszczalnia śceików

Zgodnie z prawem, nie ma możliwości wybudować oczyszczalni na terenach objętych siecią kanalizacyjną. Jest wtedy obowiązek przyłączenia domu do kanalizacji, chyba, że kanalizacja została położona już po wybudowaniu oczyszczalni, wtedy obowiązku nie ma.

Warunki budowy przydomowej oczyszczalni są określone przepisami. Jeśli przepustowość oczyszczalni nie przekracza 7,5 m3 na dobę nie wymaga pozwolenia na budowę. Wymaga tylko zgłoszenia właściwemu organowi, którym w tym przypadku jest Starosta. Dla większych przepustowości konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( Dz. U Nr 89, poz. 414 z 1994r z późn. zm.). W niektórych przypadkach konieczne jest także uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Dotyczy to oczyszczalni, gdzie trzeba wykonać wylot ścieków oczyszczonych do odbiorników takich jak rzeki, strumienie, rowy melioracyjne czy jeziora. Nie jest potrzebne pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód lub ziemi, jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m3 na dobę.

W przydomowej oczyszczalni zawsze potrzebny jest osadnik wstępny. Powinien być on zakopany jak najbliżej domu i być dobrze odpowietrzany przez wewnętrzną instalację kanalizacyjną. Odległość od domu musi przekraczać 5 metrów. Ważne jest, aby ścieki docierały do niego jeszcze ciepłe, gdyż proces rozkładu jest wtedy najintensywniejszy. W trakcie projektowania warto tak poprowadzić instalację kanalizacyjną, by rura wychodząca z budynku była już umieszczona po stronie działki, gdzie ma powstać oczyszczalnia.

Zgłaszając budowę przydomowej oczyszczalni ścieków u Starosty należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Rozpoczęcie budowy może nastąpić, jeżeli w ciągu 30 dni od złożenia dokumentacji, Starosta nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż w ciągu dwóch lat od terminu określonego w zgłoszeniu.

Budowę najlepiej prowadzić między wiosną a jesienią. Nie ma wtedy problemu z wykopami. Należy pamiętać także o tym, że oczyszczalnie z osadem czynnym nie mogą funkcjonować bez stałego dopływu ścieków, więc warto zgrać to z terminem zamieszkania w domu. Oczyszczalnie roślinne zaś potrzebują dłuższego czasu do uzyskania pełnej efektywności.

Zainteresowany kupnem gotowego domu lub mieszkania?

mieszkania Szczecin
mieszkania na sprzedaż Toruń
dom samowystarczalny

Rozwiązania stosowane w budownictwie pasywnym

Wielu inwestorom zależy na tym, aby ich budynki miały niski poziom zużycia energii niezbędnej do zapewnienia komfortu cieplnego, oświetlenia, wentylacji oraz ciepłej wody przez wszystkie pory roku. Warto wtedy pomyśleć nad rozwiązaniami projektowymi stosowanymi w budownictwie pasywnym.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - przepisy

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest pod wieloma względami lepsza od szamba. Oczyszczalnia ścieków jest wygodna, bezpieczna i niedroga w eksploatacji. Oczy żalnie można zakupić w firmie i samemu załatwić wszystkie formalności lub skorzystać z usług firmy, która się tym zajmie.

szambo

Przydomowa oczyszczalnia ścieków czy szambo

Sieć kanalizacyjna jest najwygodniejszym sposobem na odprowadzanie ścieków. Niestety nie obejmuje ona wszystkich działek. Jeżeli działka, na której stawiany jest dom nie ma podłączonej sieci, należy wybrać jedno z dwóch możliwych rozwiązań.

oczyszczalnia ścieków

Typy przydomowych oczyszczalni ścieków

Budowa domu nie oznacza wyłącznie prac związanych z tworzeniem samej konstrukcji. Cała inwestycja wymaga również działań wokół domu, gdzie tworzy się niezbędne instalacje. Niezbędne jest przede wszystkim dobrze przygotowana domowa oczyszczalnia ścieków.

deszczówka

Zbieranie i wykorzystywanie deszczówki

Deszczówka w większości posiadłości stanowi kłopot, bo wymaga odprowadzania poprzez system kanalizacyjny. Przy braku takiego odprowadzenia skutkiem może być zalanie piwnicy i podtopienie całego domu.

do góry